banner_vrienden_desktop banner_vrienden_tablet banner_vrienden_mobiel
Zilveren Vrienden

We zijn zeer vereerd om u als Zilveren Vriend te mogen verwelkomen!
Als Zilveren Vriend steunt u structureel het Weesp Chamber Music Festival gedurende een aantal jaren.

Privileges voor Zilveren Vrienden

Bij elk concert korting op de toegangsprijs.
Een uitnodiging voor een exclusief Vriendenconcert.
Een uitnodiging voor een exclusief Huiskamerconcert.
Vermelding op onze site (indien gewenst).
Bovendien profiteert u van de fiscaal aantrekkelijke regeling voor schenkingen aan een culturele ANBI.
We geven u graag een rekenvoorbeeld.

Een schenkingsovereenkomst afsluiten

Schenkings-
overeenkomst

U kunt periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst. Een schenkingsovereenkomst afsluiten is eenvoudig.
U vindt hieronder twee formulieren van de Belastingdienst:
  •  Schenkingsovereenkomst
  •  Machtiging
Gelieve beide formulieren in te vullen en af te drukken. De gegevens van de Stichting hebben wij al voor u ingevuld, evenals het jaarlijkse bedrag en het beginjaar.

Eén exemplaar van elk formulier is voor uw eigen administratie, het andere exemplaar zien wij graag tegemoet bij de penningmeester:
     Joop Noordzij
     Penningmeester SCMW
     Hugo de Grootlaan 12
     1381 CS WeespMet het ondertekenen van de machtiging geeft u de Stichting Chamber Music Weesp toestemming om elk jaar het aangegeven bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Het bedrag zal binnen een maand na indiening van de machtiging worden afgeschreven en vervolgens elk jaar in de maand februari. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Door het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen (vraag hiernaar bij uw bank). Let op: terugboeken brengt kosten met zich mee voor de Stichting, maar daardoor kan de aftrekbaarheid van uw gift in gevaar komen, dus neem in dat geval eerst contact op met de penningmeester.

Voor vragen kunt u zich richten tot de penningmeester, e-mail: finance@wcmf.eu.
Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld, zie onze privacyverklaring.

Dankzij de Vrienden kan het festival blijven floreren in een gezellige sfeer bij almaar toenemende kwaliteit.

Joop Noordzij,
penningmeester Stichting Chamber Music WeespDankzij de Vrienden kan het festival blijven floreren in een gezellige sfeer bij almaar toenemende kwaliteit.

Joop Noordzij,
penningmeester Stichting Chamber Music Weesp
Dankzij de Vrienden en de Zilveren Vrienden kan het festival blijven floreren in een gezellige sfeer bij almaar toenemende kwaliteit.

Joop Noordzij,
penningmeester Stichting Chamber Music Weesp

×  Fiscale voordelen voor Zilveren Vrienden

U doet uw gift aan de Stichting Chamber Music Weesp, sinds 2015 een culturele ANBI, zodat u de gift voor de fiscus mag verhogen met 25%. Daardoor krijgt u extra belastingaftrek, zodat u niet €100 maar €125 van de belasting kan aftrekken.

Echter, om giften te mogen aftrekken, moet het bedrag boven de drempel (1% van het bruto inkomen) uitkomen – dat is helaas zelden het geval. Indien echter sprake is van een schenkingsovereenkomst èn 5 jaar achtereen hetzelfde bedrag wordt geschonken, dan mag de gift wél worden afgetrokken.
Bij overlijden stopt de periodieke schenking overigens automatisch.

Rekenvoorbeeld

Stel: u verdient €50.000 bruto per jaar en uw tarief inkomstenbelasting is 38,1%. U schenkt jaarlijks €100. Dan krijgt u over uw gift €48 terug van de fiscus en kost uw donatie u netto €52 per jaar.

Is uw inkomen hoger en het tarief inkomstenbelasting 51,75% (de hoogste schijf), dan kost uw gift u netto slechts €35 per jaar, hetzelfde bedrag als van reguliere Vrienden. Maar als Zilveren Vriend heeft u een streepje vóór omdat u ons structureel steunt gedurende een aantal jaren.

U kunt het allemaal nog eens nalezen op de website van de Belastingdienst.

stichting Chamber Music Weesp
organisatie@wcmf.eu
KvK 64243095
Triodosbank Zeist
NL26 TRIO 0212 1771 76
ANBI gegevens
logo cmw
wcmf.eu
© 2015-2019
Vrienden
Zilveren Vrienden
Gouden Vrienden
nieuwsbrief
privacyverklaring
bezoekersvoorwaarden