ANBI gegevens

De Stichting Chamber Music Weesp is met ingang van 28 september 2015 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam
Stichting Chamber Music Weesp
Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden die zijn aangesteld voor een periode van drie jaar. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging conform artikel 3 lid 2 van de statuten.
 • M.L. van der Giessen-Lamers, voorzitter
 • J.W. Noordzij, penningmeester
 • D.A.P. van der Weel, secretaris
 • C.R.H. Miles, algemeen bestuurslid
 • J.F. Flinterman, algemeen bestuurslid
Doelstelling
Het bestuur van de Stichting Chamber Music Weesp heeft de ambitie om de komende jaren de plek die het festival in het voorjaar inmiddels heeft in Weesp en omstreken te behouden en uit te bouwen.
Beleidsplan
Het bestuur wil zich de komende jaren richten op de volgende aspecten, waarbij het promoten van (kamer)muziek en de stad Weesp voorop blijft staan:
 • Consolideren en professionaliseren van het jaarlijkse vierdaagse festival en het educatieproject in het voorjaar
 • Financiële basis van de stichting versterken
 • Behouden van het festival voor Weesp
 • Nieuwe doelgroepen bereiken, zoals middelbare scholieren, allochtonen, minder mobiele ouderen
 • Samenwerking met andere culturele organisaties uitbouwen, zoals de Bibliotheek Gooi en Meer, Stichting Stadhuisconcerten, Wesopa Filmmuziekfestival, Jubal, muziekscholen, Weesper muzikanten en Weesp Gastvrij
 • Alternatieve artistieke programma’s met wereldartiesten of BN’rs
 • Extra festival of optredens in de zomer of herfst
 • Uitbreiding van het festival in dagen onderzoeken
 • Alternatieve locaties onderzoeken en waar mogelijk inzetten, bijvoorbeeld een Weesper Grachtenfestival, Synagoge, Grote Kerk, huiskamers e.d.
 • Versterken van de naamsbekendheid van het Weesp Chamber Music Festival en van Weesp als culturele stad
Evaluatieverslag
Evaluatieverslag van het festival en educatieproject in 2018, lees meer »
Jaarverslag
Jaarrekening en balans 2017-2018, lees meer »
Financieel verslag 2017-2018, lees meer »
KvK nummer
64243095
RSIN nummer
855582133
Contactgegevens
Oudegracht 85, 1381XX Weesp
e-mail organisatie@wcmf.eu
Bankrelatie
Triodosbank, Utrechtseweg 44, Zeist
IBAN: NL26 TRIO 0212 1771 76
BIC: TRIONL2U
stichting Chamber Music Weesp
organisatie@wcmf.eu
KvK 64243095
Triodosbank Zeist
NL26 TRIO 0212 1771 76
ANBI gegevens
logo cmw
wcmf.eu
© 2015-2019
Vrienden
Zilveren Vrienden
Gouden Vrienden
nieuwsbrief
privacyverklaring
bezoekersvoorwaarden