CHAMBER MUSIC WEESP CONCERTEN CHAMBER MUSIC WEESP
CONCERTEN
vrienden vrienden vrienden
Wordt u ook Vriend?

Als Vriend van de Stichting Chamber Music Weesp steunt u het jaarlijkse Weesp Chamber Music Festival en stelt u ons in staat om elk jaar een inspirerend muzikaal programma aan te bieden. U kunt Vriend worden vanaf €35 per persoon per kalenderjaar.

Als Zilveren Vriend of Gouden Vriend kunt u ons structureel steunen gedurende vijf jaar en als dank voor uw verbondenheid ontvangt u een aantal privileges.

Privileges voor Vrienden
Bij elk concert korting op de toegangsprijs
Een uitnodiging voor een exclusief Vriendenconcert.

"We mochten dit jaar weer een aantal nieuwe Vrienden verwelkomen, die ons festival royaal steunen. Dat is van groot belang om het festival ook in de komende jaren een stabiele basis te geven."

mevr. M.L. van der Giessen-Lamers,
voorzitter Weesp Chamber Music Festival

Privileges voor Zilveren Vrienden
U ontvangt de Vriendenprivileges.
Een uitnodiging voor een exclusief Huiskamerconcert.
Vermelding op onze site (indien gewenst).
Bovendien profiteert u van de fiscaal aantrekkelijke regeling voor schenkingen aan een culturele ANBI.

Wil u ons als Zilveren Vriend structureel steunen?
Indien u ten minste 5 jaar achtereen €100 schenkt en deze periodieke schenking vastlegt in een schenkingsovereenkomst, dan is deze gift meer dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In het geval dat uw inkomen in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt, kost uw gift u netto slechts €35 per jaar.
Hoe werkt het? Wij geven u graag een rekenvoorbeeld.

Privileges voor Gouden Vrienden
U ontvangt de privileges voor Zilveren Vrienden.
Vermelding op onze site (indien gewenst).
U bent altijd verzekerd van een goede plaats, indien gewenst op één van de eerste rijen in de zaal.
Een jaarlijks cultureel en financieel verslag van het festival.
Bovendien profiteert u van de fiscaal aantrekkelijke regeling voor schenkingen aan een culturele ANBI.

Wil u ons als Gouden Vriend structureel steunen?
Indien u ten minste 5 jaar achtereen €250 schenkt en deze periodieke schenking vastlegt in een schenkingsovereenkomst, dan is deze gift meer dan volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In het geval dat uw inkomen in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt, kost uw gift u netto slechts €88 per jaar.
Hoe werkt het? Wij geven u graag een rekenvoorbeeld.

Vriend
vanaf € 35 per jaar

Korting op de toegangsprijzen
Uitnodiging Vriendenconcert

Zilveren Vriend
€ 100 per jaar
voor 5 jaar


U ontvangt de Vriendenprivileges
Uitnodiging Huiskamerconcert
Vermelding op onze site
Fiscaal bijzonder aantrekkelijk

Gouden Vriend
€ 250 per jaar
voor 5 jaar


U ontvangt de Zilveren Vriendenprivileges
Uitnodiging Huiskamerconcert
Een goede plaats in de zaal
Een uitgebreid verslag
Vermelding op onze site
Fiscaal bijzonder aantrekkelijk

Vriend
vanaf € 35 per jaar

Korting op de toegangsprijzen
Uitnodiging Vriendenconcert

Zilveren Vriend
€ 100 per jaar
voor 5 jaar


U ontvangt de Vriendenprivileges
Uitnodiging Huiskamerconcert
Vermelding op onze site
Fiscaal bijzonder aantrekkelijk

Gouden Vriend
€ 250 per jaar
voor 5 jaar


U ontvangt de Zilveren Vriendenprivileges
Uitnodiging Huiskamerconcert
Een goede plaats in de zaal
Een uitgebreid verslag
Vermelding op onze site
Fiscaal bijzonder aantrekkelijk

Vriend
vanaf € 35 per jaar

Korting op de toegangsprijzen
Uitnodiging Vriendenconcert

Zilveren Vriend
€ 100 per jaar
voor 5 jaar


U ontvangt de Vriendenprivileges
Uitnodiging Huiskamerconcert
Vermelding op onze site
Fiscaal bijzonder aantrekkelijk

Gouden Vriend
€ 250 per jaar
voor 5 jaar


U ontvangt de Zilveren Vriendenprivileges
Uitnodiging Huiskamerconcert
Een goede plaats in de zaal
Een uitgebreid verslag
Vermelding op onze site
Fiscaal bijzonder aantrekkelijk

×  Fiscale voordelen voor Zilveren Vrienden

U doet uw gift aan de Stichting Chamber Music Weesp, sinds 2015 een culturele ANBI, zodat u de gift voor de fiscus mag verhogen met 25%. Daardoor ontvangt u extra belastingaftrek, zodat u niet €100 maar €125 van de belasting kan aftrekken.

Echter, om giften te mogen aftrekken, moet het bedrag boven de drempel (1% van het bruto inkomen) uitkomen – dat is helaas zelden het geval. Indien echter sprake is van een schenkingsovereenkomst èn 5 jaar achtereen hetzelfde bedrag wordt geschonken, dan mag de gift wél worden afgetrokken.
Bij overlijden stopt de periodieke schenking overigens automatisch.

Rekenvoorbeeld

Stel: u verdient €50.000 bruto per jaar en uw tarief inkomstenbelasting is 38,1%. U schenkt jaarlijks €100. Dan ontvangt u over uw gift €48 terug van de fiscus en kost uw donatie u netto €52 per jaar.

Is uw inkomen hoger en het tarief inkomstenbelasting 51,75% (de hoogste schijf), dan kost uw gift u netto slechts €35 per jaar, hetzelfde bedrag als van reguliere Vrienden. Maar als Zilveren Vriend heeft u een streepje vóór omdat u ons structureel steunt gedurende een aantal jaren.

U kunt het allemaal nog eens nalezen op de website van de Belastingdienst.

×  Fiscale voordelen voor Gouden Vrienden

U doet uw gift aan de Stichting Chamber Music Weesp, sinds 2015 een culturele ANBI, zodat u de gift voor de fiscus mag verhogen met 25%. Daardoor ontvangt U extra belastingaftrek, zodat u niet €250 maar €312,50 van de belasting kan aftrekken.

Echter, om giften te mogen aftrekken, moet het bedrag boven de drempel (1% van het bruto inkomen) uitkomen – dat is helaas zelden het geval. Indien echter sprake is van een schenkingsovereenkomst èn 5 jaar achtereen hetzelfde bedrag wordt geschonken, dan mag de gift wél worden afgetrokken.
Bij overlijden stopt de periodieke schenking overigens automatisch.

Rekenvoorbeeld

Stel: U verdient €50.000 bruto per jaar en uw tarief inkomstenbelasting is 38,1%. U schenkt jaarlijks €250. Dan ontvangt u over uw gift €119 terug van de fiscus en kost uw donatie U netto €131 per jaar.

Is uw inkomen hoger en het tarief inkomstenbelasting 51,75% (de hoogste schijf), dan kost uw gift u netto slechts €88 per jaar.

U kunt het allemaal nog eens nalezen op de website van de Belastingdienst.