CHAMBER MUSIC WEESP CONCERTEN CHAMBER MUSIC WEESP
CONCERTEN
bestuur_wcmf Stichting Weesp Chamber Music

De organisatie van het Weesp Chamber Music Festival en overige aan het festival gerelateerde activiteiten is in handen van de Stichting Chamber Music Weesp.

Op de foto het bestuur van de stichting tijdens de nieuwjaarsreceptie, v.l.n.r.:
-  J.W. Noordzij, penningmeester
-  J.F. Flinterman, algemeen bestuurslid
-  M.L. van der Giessen-Lamers, voorzitter
-  C.R.H. Miles, algemeen bestuurslid
-  D.A.P. van der Weel, secretaris

bestuur_wcmf

Stichting Weesp Chamber Music
De organisatie van het Weesp Chamber Music Festival en overige aan het festival gerelateerde activiteiten is in handen van de Stichting Chamber Music Weesp.

Op de foto het bestuur van de stichting tijdens de nieuwjaarsreceptie, v.l.n.r.:
-  J.W. Noordzij, penningmeester
-  J.F. Flinterman, algemeen bestuurslid
-  M.L. van der Giessen-Lamers, voorzitter
-  C.R.H. Miles, algemeen bestuurslid
-  D.A.P. van der Weel, secretaris

Doel van de stichting
Onze Stichting stelt zich ten doel om de bewoners van Weesp en omgeving kennis te laten maken met en te laten genieten van kamermuziek op topniveau. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het organiseren, promoten en faciliteren van kamermuziekfestivals en concerten en het verzorgen van educatieprojecten voor kinderen van jong tot oud uit Weesp en omgeving. Op deze wijze tracht zij op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk mensen en vooral jonge mensen uit Weesp in contact te brengen met kamermuziek van het allerhoogste niveau.

Het bestuur wordt ondersteund door een professionele vrijwilligersorganisatie waarin diverse zaken rond de productie worden gecoördineerd: logistieke zaken (van vliegtickets tot beveiliging), publiciteit, fondsenwerving, artistiek en educatief programma, catering, website, etc.

Contact
Voor vragen kunt u zich richten tot mevr. M.L. Lamers-van der Giessen, e-mail organisatie@wcmf.eu.

Vrienden
Vrienden zijn onmisbaar voor de activiteiten van de Stiching. Als Vriend stelt u ons in staat om elk jaar een inspirerend muzikaal programma aan te bieden. Als Zilveren of Gouden Vriend kunt U ons structureel steunen gedurende vijf jaar. Als dank voor Uw verbondenheid ontvangt U een aantal privileges, lees meer »

Evaluatie festival
Evaluatieverslag van het festival en educatieproject in 2019, lees meer »

Financiële verantwoording
-  Jaarrekening en balans 2017-2018, lees meer »
-  Financieel jaarverslag 2017-2018, lees meer »