CHAMBER MUSIC WEESP CONCERTEN CHAMBER MUSIC WEESP
CONCERTEN
Privacyverklaring

De Stichting Chamber Music Weesp behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat wij ons conformeren aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

Stichting Chamber Music Weesp Oudegracht 85 1381XX Weesp organisatie@wcmf.eu KvK: 64243095 Voor meer informatie over onze Stichting, ga naar Stichting CMW.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:   •   Het afhandelen van uw bestelling en betaling   •   Het verzenden van nieuwsbrieven   •   Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:   •   naam   •   adres en woonplaats   •   e-mailadres   •   indien u Vriend bent van de Stichting: uw IBAN-nummer bij betaling per automatische incasso.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Stichting Chamber Music Weesp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om u via post en/of e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten, bewaren wij uw gegevens totdat u zich afmeldt.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Gebruiken wij cookies op onze website, en zo ja, waarvoor?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone bij het bezoeken van websites. Wij gebruiken geen cookies op onze website.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Stuur daarvoor een verzoek naar organisatie@wcmf.eu. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Zijn uw gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft onze website een SSL-veiligheidscertificaat om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden door ons beheerd in een afgeschermd gedeelte van onze website, dat alleen toegankelijk is voor leden van het festivalteam. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via organisatie@wcmf.eu.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement te wijzigen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen via onze website.